خبرگزاری میزان

توافق ظریف و وزیر خارجه ازبکستان درباره تهیه نقشه راه همکاریهای دوجانبه

وزیر خارجه ایران و همتای ازبکستانی در مورد تهیه نقشه راه همکاریهای دوجانبه در عرصه های مختلف روابط به ویژه در زمینه اقتصادی توافق کردند.

ادامه ...