خبرگزاری میزان

برخورد خودرویی با دانش‌آموزان در جنوب فرانسه چندین نفر را زخمی کرد

درپی برخورد یک خودرو با دانش‌آموزان در نزدیک مدرسه‌ای در جنوب فرانسه، حداقل 3 نفر زخمی شدند.

ادامه ...