خبرگزاری میزان

تمدید حالت فوق العاده در تونس توسط رئیس جمهور این کشور

رئیس جمهوری تونس امروز پس از جلسه شورای امنیت ملی این کشور، حالت فوق العاده را در تمام مناطق تونس به مدت 3 ماه دیگر از 12 نوامبر(21 آبان) تمدید کرد.

ادامه ...