خبرگزاری میزان

فین‌تک چیست؟

فین‌تک یا فناوری مالی به معنای کاربرد نوآورانه فناوری در ارائه خدمات مالی است.

ادامه ...