ارانیکو

تکمیل کریدور شمال - جنوب با اتمام راه‌آهن گیلان / تمرکز منابع بر پروژه‌های مهم کشور

معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه منابع محدود را بر چند پروژه مهم کشور متمرکز کرده‌ایم، گفت: با تکمیل ادامه...

ادامه ...