خبرگزاری میزان

رایزنی رئیسان جمهور روسیه و ترکیه پیرامون سوریه

رهبران روسیه و ترکیه روز 13 نوامبر یکشنبه آینده در شهر سوچی روسیه دیدار و گفتگو خواهند کرد.

ادامه ...