خبرگزاری میزان

نادیده گرفتن سلاح های اتمی اسرائیل توسط غربی ها

الجعفری گفت: غربی ها اسرائیل را به فناوری اتمی مجهز کردند و بر سلاح های اتمی آن سرپوش گذاشتند.

ادامه ...