خبرگزاری میزان

ساختمان وزارت دفاع یمن مورد حمله جنگنده های سعودی قرار گرفت

جنگنده های سعودی شامگاه جمعه 2 بار ساختمان وزارت دفاع یمن را مورد حمله قرار دادند.

ادامه ...