خبرگزاری میزان

حضور 690 فرانسوی مسلح در سوریه و عراق

دادستان کل فرانسه گفت : دستگاه‌های اطلاعاتی ما تخمین می‌زند ۶۹۰ فرانسوی از جمله ۲۹۵ زن در سوریه و عراق حضور دارند و در کنار عناصر مسلح می‌جنگند.

ادامه ...