خبرگزاری میزان

دبیرکل سازمان ملل خواستار توقف کامل خشونت ها علیه مسلمانان روهینگیا شد

دبیر کل سازمان ملل خواستار توقف کامل خشونت ها علیه مسلمانان روهینگیا، بازگرداندن آنان به خانه هایشان، اعطای حق شهروندی و همچنین دسترسی آزاد برای کمک های انسان دوستانه شد.

ادامه ...