خبر آنلاین

فیلم | رکوردشکنی تماشایی ۲۱۷ چترباز

فیلم - ۲۱۷ چترباز به طور همزمان از ۱۰ هواپیمای مختلف پایین می پرند تا یک رکورد جهانی را با ترسیم سه شکل خیره کننده شکست دهند. آن هم با سرعتی معادل 190 کیلومتر بر ساعت!

ادامه ...