خبر آنلاین

اشتباه تکراری اصولگراها از نگاه غفوری‌فرد /سرانجام حزب‌فراگیر

احزاب و شخصیت‌ها - نایب رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری گفت: به همین راحتی نیست که افراد به سمت تشکیل یک حزب فراگیر بیایند. اگر حزبی به نام فراگیر درست کنیم فقط یک حزب به تعداد 300 حزب کشور اضافه می‌شود.

ادامه ...