خبر آنلاین

اخبار جعلی را از درست چگونه تشخیص دهیم؟/ در نشستی تخصصی بررسی شد

رسانه - حسین امامی در نخستین نشست تخصصی رسانه، منابع نامعتبر و اخبار جعلی که به همت دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه برگزار شد گفت: «وقتی منبع اصلی به موقع و دقیق اصلاع‌رسانی نمی‌کند، مردم به دنبال اخبار غیررسمی می‌روند.»

ادامه ...