ارانیکو

۶۵درصد ساختمان‌های ایران بی‌‌‌دوام هستند

در حوادث طبیعی اخیر در کشورمان بیشترین تلفات انسانی در مکان‌هایی بوده که تجمع زیادی در آن وجود داشته است. در سایر کشورها، ادامه...

ادامه ...