ارانیکو

پرونده ادغام خودروسازان باز شد

وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالی به‌دنبال ادغام خودروسازان بزرگ و تجمیع قطعه‌سازان است که این طرح پیش تر و در اواسط دهه ۸۰ از ادامه...

ادامه ...