اخبار

نخستین فیلم از زلزله ایلام

شدت زلزله۵.۳ ریشتری ایلام از دید دوربین یکی از فروشگاه ها را مشاهده می کنید.

ادامه ...