نوآوران

همه زنان ناصر محمد خانی و زن جدیدش + عکس

ناصر محمدخانی دو شب پیش در حالی با زن سومش ازدواج کرد که زن اولش توسط شهلا کشته شده بود و زن دومش - شهلا- در سال 89 اعدام شد.

ادامه ...