وبگردی

سطح سواد کارشناس اقتصادی تلویزیون !

کارشناس اقتصادی تلویزیون نمی داند که لغت Bitcoin به چه معناست و با تلفظ Bitqueen به این نتیجه رسیده که معنای ملکه بیت ها را می دهد!!

ادامه ...