وبگردی

امتناع از دست دادن علی هاشمی با خانم مدال دهنده

فیلم - علی هاشمی وزنه بردار کشورمان با توضیح اینکه مسلمان است از دست دادن با خانم اهدا کننده مدال خودداری کرد.

ادامه ...