وبگردی

ضرب الأجل ۴۸ ساعته احمدی نژاد به ریاست قوه قضاییه

محمود احمدی نژاد در ویدئویی بازهم به انتقاد از ریاست قوه قضاییه پرداخت.

ادامه ...