خبر آنلاین

فیلم | روایت وکیل خانواده ستایش قریشى از روز قتل این دختربچه

به گزارش خبرگزارى خبرآنلاین، عسگر قاسمى آقباش، وکیل خانواده ستایش، دختربچه اى که به دست امیرحسین نوجوان به قتل رسید، با حضور در کافه خبر، به بیان ابعاد این پرونده قتل پرداخت. گفته‌های این وکیل دادگستری را ببینید.

ادامه ...