خبر آنلاین

فیلم | چرا ستاره‌ها از آسمان شهرهای بزرگ ناپدید می‌شوند؟

فیلم - فیلمی کوتاه از صور فلکی نجومی در آمریکا نشان می دهد که چگونه آلودگی نوری، تقریباً بطور کامل ستاره‌ها را در آسمان شهرهای بزرگ می‌پوشاند و محو می‌کند. در این ویدئو، سطوح آلودگی نوری از سطح ۸ تا سطح یک و تأثیر آن بر چهرۀ آسمان را مشاهده خواهید کرد.

ادامه ...