ارانیکو

مسعود کرباسیان: اقتصاد رشدی ۷ درصدی را پیش رو خواهد داشت

وزیر اقتصاد با اشاره به ثابت بودن میزان صادرات نفت در سالجاری به نسبت ۹۵، پیش‌بینی تحقق رشد میانگین ۷درصدی اقتصاد در سال جاری ادامه...

ادامه ...