خبرگزاری میزان

اوضاعی که در ایران وجود دارد به خوبی جمع شد / اعتراضات هیچ ارتباطی با مسائل سیاسی نداشته است

دبیر کل حزب الله لبنان گفت: مشکل کنونی در داخل نظام نیست چرا که همه جریان‌ها در داخل این نظام با یکدیگر متحد هستند و این مشکل به دلیل ورشکستگی برخی از موسسات مالی بوده و این اعتراضات هیچ ارتباطی با مسائل سیاسی نداشته است.

ادامه ...