خبرگزاری میزان

برخی از افراد اغتشاشگر دستگیر شده در قم فرزندان سرمایه‌داران هستند / برخی ناآگاه در کنار فتنه‌گران قرار گرفتند

سعیدی با تاکید بر اینکه در نگاه برخی باید از دستاورد‌های موشکی نیز برای رسیدن به ارتباط با غرب دور شویم، اضافه کرد: شکاف طبقاتی در کشور مشکل‌آفرین شده است، برخی از افراد اغتشاشگر دستگیر شده در قم فرزندان سرمایه‌داری هستند که با وجود بیشترین استفاده از سرمایه‌های نظام به این...

ادامه ...