شفقنا

جاسوس بازی در استقلال؛ چه کسی شفر را عصبانی کرد؟

شفقناورزشی - اخیرا خبر از باشگاه استقلال درز کرد که حسابی شفر را عصبانی کرده است. خبر از این قرار بود که چند بازیکن پا ...

ادامه ...