شفقنا

اتحادیه آفریقا خواستار عذرخواهی ترامپ شد

ادامه ...