خبرگزاری میزان

راهکار ساده‌ای که دشمنی را از بین می‌برد 

امام باقر به نقل از رسول خدا(ص) راهکار از بین بردن دشمنی را بیان کرده اند.

ادامه ...