خبرگزاری میزان

سفر السا فیروزآذر به هیچ کجا هیچ زمان/نمایشنامه‌خوانی هیجان بسیار زیادی دارد

بازیگر نمایش "مانوس" گفت: از نظر من نمایشنامه خوانی به اندازه اجرای صحنه سخت بوده و هیجانات فراوانی را به همراه دارد. بازیگر نمایشنامه خوانی یا به عبارتی نقش خوان در این عرصه تاثیرات زیادی را از مخاطب دریافت می کند و همین تاثیرات به کلیت اثر روح می بخشد.

ادامه ...