خبرگزاری میزان

احتمال غرق شدن کامل نفتکش در آب

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی گفت: دو سوم نفتکش غرق شده و امکان غرق شدن آن به صورت کامل وجود دارد.

ادامه ...