شفقنا

نام مهاجم مدنظر شفر لو رفت

شفقناورزشی - در شرایطی که پیش از این از یک مهاجم ساحل عاجلی به نام کولیبالی به عنوان گزینه اول استقلال برای تقویت خط حمله  ...

ادامه ...