خبر آنلاین

فیلم | قدرت عجیب انگشتان استاد گنگ‌فوی چینی

فیلم - ویدئویی از استاد گنگ فو چینی را ببینید که با قدرت دو عدد از انگشتان وزن بدنش را به راحتی تحمل می کنید.

ادامه ...