خبر آنلاین

فیلم | از شوماخر آلمانی تا شوماخر مشهدی در چند قدمی فرمول یک

فیلم - کوروش محمد خانی راننده اتومبیل ایرانی از سال ۲۰۰۶ بعنوان یک راننده موفق و مقام آور در مسابقات فرمول بارک رنو یا همان فرمول دو فعالیت دارد و کافی است تا ۳۳۰ کیلومتر دیگر مسابقه دهد تا مجوز حضور در مسابقات فرمول ۱ را بدست آورد.

ادامه ...