خبر آنلاین

برای گرانی تخم‌مرغ، پرونده تشکیل می‌شود؟

قضایی - سخنگوی قوه قضاییه درباره نارضایتی مردم از گرانی تخم‌مرغ گفت: درباره گرانی تخم مرغ، مردم ناراحت شدند ولی آیا عملا کسی با قصد و غرض این کار را کرد؟ این ثابت نشده.

ادامه ...