خبرگزاری فارس

آماده شدن مردم غزه برای برگزاری تظاهرات در «جمعه وفاداری به شهدا و مجروحان»

مردم نوار غزه راهپیمایی امروز برابر با اولین جمعه ماه مبارک رمضان را با عنوان «جمعه وفاداری به شهدا و مجروحان» برگزار خواهند کرد.

ادامه ...