تلاش برای نجات هامون به خطر افتاده در شرق ایران | موج نیوز