خبرگزاری تسنیم

صدای پای انحصار در بازار خودروهای وارداتی

در حالی خبر می رسد وزارت صنعت،معدن و تجارت سایت ثبت سفارش را به روی واردکنندگان متفرقه خودرو بسته که این موضوع می تواند مقدمات کاهش عرضه خوودوهای خارجی را در بازار ایران فراهم آورده و شرایط را به سمت انحصاری شدن بازار سوق بدهد.

ادامه ...