افکار نیوز

بازیگر زن مشهور سقوط کرد+عکس

رضا بهشتی گفت: خوشبختانه مشکل جدی بجر کوفتگی پا وجود ندارد و او برای ادامه معالجات از بهشهر به تهران آمده است. آسیب دیدگی پیش آمده در پی سوارکاری این بازیگر در صحنه تصویربرداری سریال در شمال کشور بود.

ادامه ...