نیک صالحی

عکاسی که یکی از خطرناک ترین عکس های جهان را ثبت کرد

خطرناک ترین عکس های جهان خطرناک ترین عکس های جهان , “مایکل مولر” به تازگی تصاویر یکی از درنده ترین جانوران جهان را به ثبت رسانده است. “مایکل مولر”، کسی که نامش با عکاسی عجین شده است، عکاسی است که به اقیانوس های سراسر جهان برای تهیه عکس هایی نادر سفر می کند. وی که تاکنون...

ادامه ...