55 آنلاین

منشور حقوق شهروندی را بیشتر بشناسیم، «حق مسکن»

«حق مسکن» پانزدهمین بند از منشور حقوق شهروندی است که پس از دو بند «حق برخورداری از دادخواهی عادلانه» و «حق اقتصاد شفاف و رقابتی» آمده است.

ادامه ...