پارس نیوز

بانک مرکزی حجم نقدینگی در کشور را اعلام کرد

حجم نقدینگی در پایان آبان‌ماه امسال به 28 درصد رشد در مقایسه با مدت مشابه پارسال به 1161 هزار میلیارد تومان رسید.

ادامه ...