خبرگزاری میزان

آپشن، انقلاب بازار سرمایه در 50 سالگی بورس

میزگرد نقاط قوت و ضعف آپشن با حضور دکتر سعید اسلامی بیدگلی دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری، محسن احمدی معاون سرمایه گذاری کارگزاری فیروزه آسیا، دکتر محمد عابد مدیر عامل کارگزاری پاسارگاد و دکتر مسلم پیمانی مشاور سازمان بورس و اوراق بهادار در سنا برگزار شد.

ادامه ...