خبرگزاری میزان

کشف یک کانتینر لوازم آرایشی قاچاق

کشف یک کانتینر لوازم آرایشی قاچاق به کمک سامانه مانیتورینگ ترانزیت یک کانتینر لوازم آرایشی قاچاق به کمک سامانه مانیتورینگ ترانزیت توسط مأموران گمرک کشف و ضبط شد.

ادامه ...