رویداد 24

صحنه تیراندازی مرگبار امروز در اراک (تصاویر)

صبح امروز چهارشنبه ۲۲ دی - در پی تیراندازی مرگ بار در اراک تعدادی از هم وطنانمان کشته شدند.

ادامه ...