خبرگزاری میزان

رسیدگی به مشکلات حقوقی بیش از 40 نفر از شهروندان لرستانی

رازانی گفت: در راستای تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها و راهنمای شهروندان، به مشکلات حقوقی و قضایی بیش از 40 نفر از شهروندان لرستانی رسیدگی شد.

ادامه ...