پارس نیوز

راه تشخیص عسل طبیعی از مصنوعی

محققان کشور موفق به ساخت کیت عسل شدند تا مصرف کنندگان بتوانند عسل طبیعی از صنعتی را با کمترین هزینه تشخیص دهند.

ادامه ...