خبرگزاری میزان

شنای اجباری با پسران؛ ارمغان حقوق‌بشر اروپایی

دادگاه به اصطلاح "حقوق بشر" اروپا، دختران مسلمان سوئیسی را وادار کرده که در استخر مشترک با پسران شنا کنند.

ادامه ...