روزنامه قانون

پیام معاون هنری وزیر ارشاد به جشنواره موسیقی فجر

سی و دومین دوره ی برگزاری این جشنواره، فرصتی مغتنم برای بهره‌برداری از این ظرفیت و گنجینه و توجه به تولیداتی است که آئینه تمام نمای این میراث گرانقدر می‌باشند.

ادامه ...