نماینده

هیچ‌ جای جهان رئیس‌جمهور پیشنهاد منشور شهروندی نمی‌دهد

ادامه ...