سیتنا

باز شدن پای سامسونگ به فساد مالی رئیس‌جمهور کره‌جنوبی

شرکت سامسونگ احتمالاً با دوست نزدیک رئیس‌جمهور کره‌جنوبی ارتباطاتی داشته است.

ادامه ...